הצעת חוק היסוד-
"ישראל מדינת הלאום של העם היהודי"

"בארץ-ישראל קם העם היהודי בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חחי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי."

במילים אלה פותחת מגילת העצמאות ומגדירה את מימוש חזון העם ושייכותו לארצו, מולדתו.
ישראל היא מדינה דמוקרטית המחויבת לזכויות האדם והאזרח. ייעודה ייחודי בין כל העמים והמדינות כמדינת הלאום של העם היהודי.

"…זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומיים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזבות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי."

כדי לשמר זכות זאת אנו נדרשים להגן עליה בחוק.
מטרתו של חוק-יסוד זה היא להגן בחקיקת יסוד על מעמדה של ישראל כמדינתו של העם היהודי, תוך שוויון מעמדי לזכויות האדם ולאופייה הדמוקרטי של המדינה.
נחיצותו של חוק זה מקבלת משנה תוקף בימים אלו, בהם יש המבקשים לבטל את זכותו של העם היהודי לבית לאומי בארצו, ואת ההכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
בשנת 2011 יזמתי והגשתי הצעה לחוק יסוד: מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, הצעה זו מבקשת לעגן לראשונה בחוק יסוד את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. סייעו לי בניסוח ההצעה חברי פורום "קהלת" והצטרפו ליוזמה קרוב ל-40 חברי כנסת מרוב סיעות הבית.

מאז הנחת ההצעה לראשונה על-ידי בשנת 2011 לא ירד הנושא מסדר היום הציבורי. למרות התנגדויות חוזרות ונשנות של גורמים שונים, ההצעה הוגשה שוב על-ידי חברי הכנסת השונים ולבסוף נדרש גם ראש הממשלה לנושא בשנת 2014 והצהיר כי יגיש הצעת חוק ממשלתית המבוססת על עיקרי הצעתי.
לפני כשנה, עם כינונה של הכנסת והממשלה הנוכחיות הגשתי את הצעת החוק שוב ובעקבות זאת החליטה הממשלה להקים צוות קואליציוני לניסוח מוסכם של חוק הלאום.
הצוות אמור להשלים את עבודתו בשבועות הקרובים.

חדשות ועדכונים

ח"כ אבי דיכטר מונה לתפקיד יו"ר ועדת חוץ ובטחון.